Vlečkový provoz v areálu společnosti ZHL Plus, a.s.

Ať už obcí Hronec člověk projíždí jako cestující ve vlaku Čiernohronské železničky a nebo autem po silnici na Osrblie, nemůže si nevšimnout poměrně velkého komplexu budov, stojícího prakticky ve středu obce. Jedná se o areál firmy ZLH Plus, a.s. , zjednodušeně a prostě – jsou to Hronecné železárny. Tradice zdejšího závodu na zpracování železa sahá až do 16. století, kdy v Hronci vznikají první hamry. V roce 1782 byly právě na místě dnešního závodu postaveny dvě vysoké pece a hamr, ovšem skutečného rozmachu se zdejší železárny dočkaly až ke konci 18. Století. Začátkem 19. Století dochází k rozšiřování výroby, právě v Hronci byl roku 1813 vyroben první litý most v Uhrách – dnes vystavený před vstupní branou do závodu. Po desetileté rekonstrukci začala v hroneckých železárnách roku 1952 výroba ocelových odlitků. Další rozsáhlá rekonstrukce proběhla mezi roky 1976 až 1987, po ní začala v Hronci nově i výroba tvárné litiny. Od 7. září 2000 vznikla samostatná akciová společnost ZLH, a.s. , která 15.01.2008 změnila obchodní jméno na ZLH Plus, a.s .

Je samozřejmostí, že pro chod tak rozsáhlého továrního komplexu byla a je železniční doprava nepostradatelná. Pro spojení s nedalekou Podbrezovou sloužila vnitropodniková úzkorozchodná dráha o rozchodu 750 mm, uvedená do provozu v roce 1879, na síť normálněrozchodných železnic byl Hronec napojen roku 1910 vlečkou z Chvatimechu – na ní byla ještě v šedesátých letech provozována osobní doprava pro zaměstnance nedalekých železáren v Podbrezové. S celkovým útlumem výroby v devadesátých letech souviselo ovšem zrušení vnitropodnikové úzkorozchodné dráhy, z níž některá vozidla přešla na ČHŽ, některá na HLÚŽ Vychylovka a omezení vlečkové dopravy na normálním rozchodu. Do Hronce v současné době manipulační vlaky sice zajíždějí, ale napojení vlečky hroneckých železáren není využíváno – jediným zdejším přepravcem je sklad dřeva. Přesto však v rámci závodu je stále možné se setkat s využíváním zdejší vlečkové sítě, byť v okleštěném rozsahu. Posun probíhá obvykle jednou do týdne a spočívá v navážení kontejnerů s koksem, umístěných na vozech Vtr. Obsluhu provádí dosud provozní stroj T211.1564 , na vlečce se nachází krom něj již neprovozuschopná T211.1583 a odstavená „kaluga“ T203.0511. Vzhledem k tomu, že podnik nezaměstnává žádného vlastního strojvedoucího, posun probíhá vždy v režii zaměstnanců ČHŽ.

Perspektiva vlečkového provozu v Hronci samozřejmě plně závisí na produkci železáren. Také provozuschopnost lokomotivy T211.1564 je již dlouhodobě neudržitelná – spekuluje se o její náhradě strojem řady T212, odkoupeným z druhé ruky. Další vývoj však závisí samozřejmě na financích, které ZHL Plus a.s. bude ochotna do vlečkové dopravy ve svém závodě investovat.

Aktuální info, červen 2017: Provoz na vlečce je stále zajišťován strojem T211.1564, pouze jeden z vozů Vtr byl nahrazen robustnějším čtyřnápravovým plošinovým vozem, na který se vejde více kontajnerů. Neprovozuschopná T211.1583 byla sešrotována, likvidaci neuniklo ani část vlečkového kolejiště. Přesto je provoz na vlečce stabilní a není předpoklad, že by mělo dojít k jeho zastavení.

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: